Welkom       Programma's       Reacties       Contact       Henriëtte       Wouter       Ben       Archief   
•••              Stella Musica

Henriëtte van Rijn
sopraan

Wouter Lucassen
luit, theorbe en vihuela

Ben Bults
viola da gamba


Muziek uit de 16e en 17e eeuw:
aansprekende melodieën
en herkenbare teksten
over menselijke gevoelens
die van alle tijden zijn

Liederen van onze "eigen" Constantijn Huygens
chansons van de Europese hofcomponisten
lute songs van Dowland en tijdgenoten
kleurrijke Italiaanse en Spaanse klanken
en: muziek van vrouwelijke componisten

 Aij Sterre waarom en verschijnt ghij niet?
Constantijn Huygens (1596-1687)

When Nature made her chief work: Stella's eyes...
Sir Philip Sidney (1554-1586)

't Ligt uwer sterre stralet soo verre
Hubert Waelrant (1517-1595)


 Te verwachten
Vrijdag 21 december, 17.00 uur
Kerstviering Straatpastoraat Den Haag
Stadsklooster, Westeinde 101 Den Haag

Zondag 10 februari 2019 12.00 - 17.00 uur
Gluren bij de Buren
Den Haag, lokatie nader te bepalen

Dinsdag 26 februari 2019, 14.00 - 15.00 uur
Sociëteit Vivendi
Traviatastraat 25 Den Haag


Wij bedanken een dankbaar publiek


Nieuws
De samenwerking die Henriëtte en Wouter sinds medio 2018 met Ben Bults hebben, begint tot ons grote genoegen vaste vormen aan te nemen. Zang, luit en viola da gamba: wat een prachtige combinatie! Binnenkort zult u ook van het drietal opnamen op deze website horen!